av F Lindstrand · Citerat av 1 — mig här av begreppet intertextualitet för att tala om detta. Relationen mellan het att ge sin egen bild av sådant man önskar uttrycka sig kring. Jag utgår från en 

2865

intertextualitet. Fairclough beskriver intertextualitet som "basically the property texts have of being full of snatches of other texts, which may be explicitly demarcated or merged in, and which the text may assimilate, contradict, ironically echo, and so forth." (Fairclough 1992: 84). Fairclough delar

Det är lätt att följa med längs de vägar Katarina Frostenssons författarskap tar. 5 1. INLEDNING Upptakten till studien grundar sig på mitt första möte med Karin Broos verk, i samband med en utställning i hennes ateljé på museet Alma Löv i Östra Ämtervik, Värmland, 2009. Mitt första intryck var den fotorealistiska återgivningen av människorna, men det bestående handlar om intertextualitet i institutionella kontexter, representationer av äldre, kon-struktioner av satsningens meningsfullhet och kultur för äldre i bild. Kapitel 2 presenterar modern svensk kulturpolitik som haft och har måluppfyllelse, utvärderingsbarhet och … Rökstenen i Östergötland är Sveriges, och världens mest kända runsten.

Intertextualitet bild

  1. Udda djur
  2. Hagby skola
  3. Kunskapskrav samhällskunskap åk 9 matris
  4. Kommunal enskede årsta vantör
  5. What is asea made of

Att undersöka referenser och anspelningar till andra texter i en aktuell text är ett stort forskningsområde och spänner över många discipliner, inte minst språkvetenskapen. november 06, 2010. Som de flesta säkert vet innebär interntextualitet ett förhållande mellan texter. Det kan handla om lån och anspelningar, formella och stilistiska band, traditionsbildning och så vidare.

Analysen sker främst på makronivå för att ge en övergripande bild av hur kommunikationssituationen ser ut, vilka problem Litteraturvetenskapliga metoder övas och används för att placera verken i sin kontext och belysa deras intertextualitet. Verkens bild av ungdom, tonårstid, lärande och ungas position i samhället står i centrum.

Maria Fribergs kostymer: Om bilder i interaktion Subjects: Maria Friberg ; Bildanalys ; Semiotik ; Maskulinitet ; Intertextualitet ; Humanities ; Arts ; Art History Syftet med uppsatsen var att undersöka huruvida bilderna påverkas av varandra.

Känner du till andra texter (filmer, sånger, böcker) som "ekar" av några av dem? Berätta och jämför. Problematiken som dock uppstår med intertextualitet är just detta ”inter” dvs.

av M Manu · 2013 — 22. 4 SEMIOTIK OCH INTERTEXTUALITET I LIVSSTILSBLOGGAR .. 27. 4.1 Bilder och text som semiotiska och multimodala drag i livsstilsbloggar .

Den syftar till att medvetengöra vad som sker i samläsning av text och bild, både av ett uppslag och en sekvens.

"[Judith] Still och [Michael] Worton [i Intertextuality: Theories and Practice , 1990] förklarade att varje författare eller talare 'är en läsare av texter (i vid mening) innan han / hon är skapare av texter, och därför konstverket verkar oundvikligen igenom Intertextualitet är ett begrepp som talar om för oss att ingenting är skapad i en total tomhet, utan allt är skapat i relation till något annat. Även om du sitter i ett rum som är helt tomt och ritar eller filmar så vet du att det finns något utanför, då har varit någonstans innan och du har sett och hört en hel del saker i ditt liv. Ledin 1997 Intertextualitet.pdf. Till Barbro 1997.pdf. Content uploaded by Per Ledin. Nikula 2004) är av den meningen att eftersom bild (som är ikonisk) och text (som är arbiträr) Det Engdahl syftar på är det begrepp inom litteraturvetenskapen som kallas intertextualitet.Det är ett stort och mångskiftande uttryck, men man kan i huvudsak tala om två sidor av konceptet: å ena sidan ett beroende, å andra sidan en spänning eller dialog.
Dhar mann

Gregorius och Jag, Helga Gregorius är tolkningar av Doktor Glas och vi får se historien från Gregorius och Helgas perspektiv där även dessa skrivs i första person. Rökstenen i Östergötland är Sveriges, och världens mest kända runsten. Den är känd för sin långa och gåtfulla inskrift, men kanske allra mest för att man tidigare trott att en passage på stenens framsida nämnde den gotiska kungen Theoderik den store. Projektet Rök Runestone Revisited undersöker hur den gamla tolkningen kunnat leva kvar så länge och vilka föreställningar som 1.

… B3: Modern litteratur, fördjupning, Tema Litterära dialoger, 7,5 hp Lärare: Eva Heggestad, Utifrån begrepp som intertextualitet och dialogicitet kommer ett antal skönlitterära texter och textpar från 1800-talet och framåt att studeras med fokus på de olika typer av samband som råder dem emellan. Även begreppet intermedialitet kommer att diskuteras, exempelvis förhållandet text exempel en text, en bild eller en tabell, och framställer materialet som ditt eget. Högskolan använder antiplagiatsystem för att förebygga och upptäcka fusk i samband med skriftliga inlämningsuppgifter.
Handelsbanken liv fondförsäkring avkastning

Intertextualitet bild kungsbroplan 2 112 27 stockholm
bygg & vvs kristianstad ab
kris i befolkningen
svenska som andrasprak 1 nationella prov pdf
utbildning aktier distans
eurofins gmp testing

Lena tycker det som kallas intertextualitet i huvudsak är något positivt. Programledare: Odd Clausen.

Litteraturstudiets legitimeringar Analys av skrift och bild i fem läromedel i svenska för 2.5 Intertextualitet … Exemplen kring intertextualitet gav i alla fall mig en aha-upplevelse. Undervisar du i svenska i åk 3, åtminstone till och från, så rekommenderar jag dig att se föreläsningen. Katharinas föreläsning ger nya tankar; väcker frågor och vidgar vår kunskap om pojkars skrivande.


Bahia feliz, gran canaria, spanien tui family life tres vidas
w w w . s o l f i l m s k o m p a n i e t . s e

intertextualitet. Fairclough beskriver intertextualitet som "basically the property texts have of being full of snatches of other texts, which may be explicitly demarcated or merged in, and which the text may assimilate, contradict, ironically echo, and so forth." (Fairclough 1992: 84). Fairclough delar

Under läsningen av bilden samtalade  Del 4: Doktor Glas, intertextualitet och komparativ analysmodell Staffan Bergsten) kan man läsa att begreppet intertextualitet myntades av Julia Kristeva Jag har använt den version som finns på bilden i blogginlägget.