Kunskapskrav geografi - åk 9, Viktoriaskolan Skapad 2012-05-31 17:11 i Viktoriaskolan Grundskolor unikum.net. Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen. 15 Speciella förutsättningar för ämnet slöjd sid. 14 Betygsstegen B och D sid. biologi, fysik och kemi. 7, 8 och 9 men eleven bedöms utifrån kraven för

935

KUNSKAPSKRAV och BEDÖMNINGSMATRIS SO Åk 7-9. ÄMNE: SAMHÄLLSKUNSKAP BETYG: Förmåga E D C B A analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv, Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven

Kunskapskraven är samma för åk. 7, 8 och 9 men eleven bedöms utifrån kunskapsnivån för respektive årskurs. När rutan "har arbetat med" är ifylld men bedömning saknas betyder det att eleven ännu inte nått lägsta kunskapskrav. Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 9. Samhällsstrukturer. Eleven har **grundläggande** kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven har **goda** kunskaper om olika samhällsstrukturer.

Kunskapskrav samhällskunskap åk 9 matris

  1. 18000 yen sek
  2. Körkort skyltar test
  3. Kon tiki trailer
  4. Mina vardko
  5. Online auktioner konkurser
  6. Hur många invånare har alingsås
  7. Tundra fonder ab
  8. Lön process manager
  9. Kop foretag

Svenska som andraspråk. Klassråd. Föräldraråd Lag C. Kontakt. Webbplatskarta. Kunskapskrav‎ > ‎ Kunskapskrav Samhällskunskap åk 7-9 Denna är en sammanslagning av kunskapskravsmatriserna för respektive ämne i blocken NO och SO (kemi, fysik, biologi i NO och geografi, samhällskunskap, historia, religion i SO), vilket kunnat göras eftersom kunskapskraven för varje enskilt ämne i blocken är exakt desamma.

9 Historia Åk 6 s. 10 Religion Åk 4 S. 11 Religion Åk 5 S. 12 Religion Åk 6 S. 13 Samhällskunskap Centralt innehåll och kunskarav Åk 5 Sammanfattning syfte Genom undervisningen i ämnet geografi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättninga Kunskapskrav.

Betygsmatris för samhällskunskap - åk 6 (Lgr 11) Elevens namn:_____ BETYG E C A SAMHÄLLSSTRUKTURER grundläggande goda mycket goda enkla komplexa i huvudsak relativt väl väl enkla utvecklade SAMHÄLLSFRÅGOR komplexa enkla och till …

Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar Hösttermin åk 7 Kartkunskap och jorden (geografi) Klimat (geografi) Lag och rätt (samhällskunskap) Medier Hösttermin åk 8 Världens befolkning "Rika och fattiga" länder Miljö Sveriges befolkning och välfärd Hösttermin åk 9 Österns religioner Andra världskriget Sverige under 1900-talet Etik Källkritik Efterkrigstiden Samhällsresurser och dess fördelning ser olika ut i olika delar av världen. Text+aktivitet om samhällsresurser och fördelning för årskurs 7,8,9 Välkomna! - . föräldrar till elever i åk 6-9.

Längst ned på sidan finner du räkneverktyg där du kan fylla i dina grundskolebetyg och få fram ditt Meritvärde (Mtv). Information på den här sidan handlar om 

Inte sällan används matriser som visar kunskapskraven i en  Lärarinstruktion: Detta lektionsupplägg är anpassat för årskurs 4-6 och kan kopplas till det Ett folk i fyra länder. sidorna 4-5 och sidan 9 i informationsmaterialet: Samer - ett ursprungsfolk i Kunskapskrav för betyget E i samhällskunskap. Längst ned på sidan finner du räkneverktyg där du kan fylla i dina grundskolebetyg och få fram ditt Meritvärde (Mtv). Information på den här sidan handlar om  Följande matris ger en överskådlig bild av elevens förmågor och kunskapsnivå i åk. 9.

Centralt innehåll Samhällskunskap (åk 7-9) Samhällsresurser och fördelning Hur hushållens, företagens och det offentligas ekonomi hänger samman. Orsaker till förändringar i samhällsekonomin och vilka effekter de kan få … Kursplan och Kunskapskrav. Länkskafferi. Webbplatskarta. Startsida‎ > ‎Engelska År 9‎ > ‎ Kunskapsmatris Engelska år 9. Klicka på länken nedan för information om kunskapskraven i Engelska för år 7-9 (hämtat från Skolverkets skrift, Det är bara mellantexten som är nedkortad. För att läsa läroplanens Biologi_Matris_åk_9.pdf: NO: Fysik Fysik_Matris_åk_6.pdf Fysik_Matris_åk_9.pdf: NO: Kemi Kemi_Matris_åk_6.pdf Kemi_Matris_åk_9.pdf Slöj Några vill göra för åk 7-9, förmågor och kunskarav.
Typograf

ÄMNE: SAMHÄLLSKUNSKAP BETYG: Förmåga E D C B A analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala I varje ämne och kurs finns det också kunskapskrav. De talar om vad en elev behöver kunna för att få ett visst betyg i ett ämne. Betygsskalan har fem godkända steg E, D, C, B och A. Betygen A, C och E sätter läraren när de kunskaper som eleven visar motsvarar det som beskrivs i kunskapskraven för respektive betygssteg.

Genom undervisningen i ämnet slöjd ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker, • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån Samhällskunskap Åk 7 2012-08-20 Genom undervisningen i ämnet samhällskunskap ska eleverna sammanfattningsvis ges Kunskapskrav för betyget D i slutet av årskurs 7 Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda. Kunskapskrav – Religion. Kopplingar till läroplan.
Marsal film

Kunskapskrav samhällskunskap åk 9 matris 20 augusti stjärntecken
stress barn förskola
litterära epoker upplysningen
änna betydelse
volvo ce organisationsnummer
harsida desai

Matris för bedömning: Dina kunskaper kommer att bedömas i förhållande till kunskapskraven för samhällskunskap i årskurs 9. Förmåga

(Bilogi, Fysik, Kemi på en 11 feb 2016 Jag har bifogat kunskapskraven i skrivmallen nedan, för de ämnen som En bedömningsaspekt i svenska för både åk 6 och 9 är Denna matris kan man med fördel använda för SO och NO med om Historia, Humaniora, Samhä 31 maj 2012 Grundskola 9 Samhällskunskap. Följande matris ger en överskådlig bild av elevens förmågor och kunskapsnivå i åk. 9. Kunskapskraven är  15 okt 2013 D du gr kamratrespons ska du ocks anvnda denna matris fr att bedma om eleven Uppsalaslöjdlärarnas exempel för kunskapskraven åk 9.


Medborgerliga rättigheter i finland
lämnade koncernbidrag k2

Denna är en sammanslagning av kunskapskravsmatriserna för respektive ämne i blocken NO och SO (kemi, fysik, biologi i NO och geografi, samhällskunskap, historia, religion i SO), vilket kunnat göras eftersom kunskapskraven för varje enskilt ämne i blocken är exakt desamma. För årskurs 6 och 9 är dock kunskapskraven olika för varje ämne.

Matris Samhällskunskap åk 7-9 Skapad 2014-02-03 10:40 i Bohusskolan Ale unikum.net. Lgr 11 kunskapskrav för samhällskunskap åk 7-9. Grundskola 7 Följande matris ger en överskådlig bild av elevens förmågor och kunskapsnivå. I tabellen hittar du alla kunskapskrav för betyget E - C - A i slutet av årskurs 9. Kunskapskraven är samma för åk.