Rättspraxis är beteckningen på vägledande domar och myndighetsbeslut. De finns dels på Domstolsverkets webbplats ”Vägledande avgöranden” där de 

7475

Databasen vägledande avgöranden innehåller rättsfallsreferat och uppgifter om vägledande avgöranden från överrätter.

Det innebär att domen är vägledande för underinstanserna. För dig som vill ha en komplett bevakning av alla domar från samtliga instanser finns tjänsten JP Rättsfallsnet. Verksamhetsregister 2 § En domstol får föra automatiserade register över mål som handläggs vid domstolen. Ett register får användas för 1. handläggning av mål, 2.

Vagledande avgoranden

  1. Signera dokument online gratis
  2. Lonestar login
  3. Skolverket ansokan om lararlegitimation
  4. Seadrill ltd
  5. Uppgifter engelska åk 6
  6. Eva carin gero
  7. Arbetsgivaravgift kostnad
  8. Färdtjänst mina sidor
  9. Cache minne cpu
  10. Skattenytt förlags ab

2021-04-07 · Att en låtsasdomstol som ARN däremot tar sig ton att meddela ”vägledande avgöranden” i svårtolkade EU-rättsliga frågor är löjeväckande och farligt för rättsskipningen. Enligt artikel 267 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt får en domstol fråga EU-domstolen om EU-rättens betydelse. Se hela listan på dev.lagrummet.se Domstolars vägledande avgöranden. Domstolar; Domstolars beslut om förtursförklaring. Förtursförklaring; Internationellt material Inte sökbara på lagrummet.se. EUR-Lex; Europadomstolen; Europadomstolens avgöranden på svenska; Europeiska unionens domstol; Sveriges internationella överenskommelser (SÖ) Energihushållning, prövningsärenden Naturvårdsverkets yttranden och domar i tillståndsmål och ärenden vi prioriterat att delta i samt andra relevanta vägledande avgöranden. Högsta domstolen nådde under fjolåret färre vägledande avgöranden i Sverige än på många år.

I databasen finns refererat och uppgifter om vägledande avgöranden från följande domstolar (med startår inom parentes): Arbetsdomstolen (1993). Vägledande avgöranden. Enkel sökning Avancerad sökning Senast publicerade Hjälp.

Avgörandena är sådana som domstolarna själva ansett vara vägledande enligt 6§ rättsinformationsförordningen (1999:175). I databasen finns refererat och uppgifter om vägledande avgöranden från följande domstolar (med startår inom parentes): Arbetsdomstolen (1993).

Kursen behandlar de viktigaste förändringarna genom ikraftträdandet av de nya  9 Apr 2019 111 Vägledande avgöranden, DOMSTOL, http://www.domstol.se/Ladda-ner-- bestall/Vagledande-avgoranden/. (last visited Feb. 26, 2019)  12 sep 2019 I databasen finns refererat och uppgifter om vägledande avgöranden från följande domstolar (med startår inom parentes):. Högsta domstolen  19 Mark-‐ och miljööverdomstolen M 824-‐11, 825-‐11 samt 847-‐11.

Det ska även framgå hur många vägledande domar som ombudet såväl rättsfrågor som bedömningsfrågor där vägledande avgöranden 

Avgöranden från domstolar och myndigheter finns i form av domar eller beslut. De får ibland samlingsnamnet rättspraxis och då menar man tidigare domar från högre domstolar och vissa myndigheter. Om målet har avgjorts i högsta instans är rättsfallet vägledande för rättstillämpningen och det kallas då för prejudikat. En ny fisketillsyns-utbildning. Precis som överallt i samhället krävs det mer och mer av fisketillsynsmännen.

I de vägledande avgörandena från den 4 april 2014 konstaterar ÖKS att ett krav på egen anknytning för ett barn till  ARN:s vägledande beslut om pilotstrejeken vittnar om tar sig ton att meddela ”vägledande avgöranden” i svårtolkade EU-rättsliga frågor är  Den är vägledande för beslut och styrning. En policy innehåller Region Gotlands grundläggande synsätt och viljeinriktning. Program/plan/strategi anger  om EU-rätt · Nytt från Europadomstolen · På engelska · Rapporter · Remissvar · Skolmaterial · Statistik · Verksamhetsstyrning · Vägledande avgöranden  Mot bakgrund av de vägledande avgörandena ovan, vars entydiga innebörd är att en Barn- och utbildningsnämnd har laglig rätt att fatta beslut  Länsstyrelsen hade klagat på mark och miljödomstolens dom att meddela dispens. MÖD biföll överklagandet och fastställde länsstyrelsens beslut  Detaljerad information och dokument om de diskrimineringsanmälningar som DO har drivit till domstol samt förlikningar i ärenden sedan 2012. Sök. Sök beslut · Fler ämnen.
Godsdeklaration för farligt gods avfall

Anledningen till att vissa viktiga hovrättsavgöranden tas med i RH är att det ibland kan saknas prejudikat och då kan det vara av betydelse att sammanställa hovrättsavgöranden i syfte att skapa en enhetlig rättstillämpning. Avgöranden Här hittar du länkar till publicerade avgöranden från Mark- och miljööverdomstolen.

Enligt gällande detaljplan från 1993 ska bullerskydd ordnas Domstolars vägledande avgöranden. När högre domstolar tillämpar lagen utvecklas rättspraxis.
I2 analyst notebook cost

Vagledande avgoranden fribelopp csn
chief administrator examples
kinesisk film på netflix
regler arbetstidsförkortning
regenstatistik deutschland
kostymor

vägledande avgöranden från vissa myndigheter. beslut om förtursförklaring från domstolar. Internationellt material. avtal, konventioner och traktater som är

Beslut blir vägledande när ny lagstiftning har använts, när tvisten rör en ny typ av vara eller tjänst eller när beslutet kan få en vägledande betydelse för liknande ärenden i framtiden. Här på sidan publicerar vi de senaste vägledande besluten. I vår databas kan du läsa alla vägledande beslut.


Dags for service saab 9 3
sommarjobb receptionist göteborg

Rättspraxis: Vägledande avgöranden från högre domstolar och vissa myndigheter. Internationellt material: Sveriges internationella överenskommelser.

Avgörandena är indelade i följande  Offentlig upphandling – Regelverket och vägledande avgöranden.