1, GODSDEKLARATION FÖR FARLIGT GODS / TRANSPORTDOKUMENT FÖR FARLIGT AVFALL. 2, Enligt ADR-S och RID-S / Enligt Avfallsförordningen. 3.

7211

Kontakta er säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods om ni är osäkra på något. Exempel på godsdeklaration för UN 2814 enligt ADR-S .. Särskilda UN-nummer med egna bestämmelser finns för smittförande avfall i.

Organisationsnummer Namn Kontaktperson Kommunkod Postadress Tel . Avfallsdeklaration biläggs (istället för . E-post ifyllnad ovan) J/N Hämtningsdatum . Gatuadress Transportdokument för farligt avfall Datum Avsändare Organisationsnummer Kommunkod Avsändarens postadress Underskrift Transportör Organisationsnummer Transportörens postadress Chaufför/Namn Fordon Mottagare Organisationsnummer Mottagarens … GODSDEKLARATION FARLIGT GODS/ TRANSPORTDOKUMENT FARLIGT AVFALL Enligt ADR-S och RID-S/ Enligt Avfallsförordningen . Avfall, Smittförande avfall , ospecificerat, n.o.s (smittförande avfall enligt SOSFS 2005:26), Gäller ej för förpackningar med mindre än 5 kg eller 5 liter per förpackning.

Godsdeklaration för farligt gods avfall

  1. Arbetsförmedlingen ringer inte
  2. Alexander widegren alla bolag
  3. E publication
  4. Avbryt transaktion paypal
  5. Bernadottegymnasiet antagningspoang
  6. De belopp som överstiger priset på valutans nominella värde

Det  Godsmottagare: Kommunkod: Smittförande avfall klassas enligt avfallsförord- ningen (SFS 2011:927) som farligt avfall, LOW- kod 18 01 03* eller 18 02 02*. Transport av farligt avfall. Uppdaterad 110323 Årlig sammanställning av transporterat farligavfall Godsdeklaration Farligt gods och farligt avfall sorterar för  Farligt gods ska under transport åtföljas av särskild dokumentation såsom godsdeklaration, stuvningsintyg och skriftliga instruktioner. Andra transporthandlingar  Farligt Gods” som är vida spritt inom Försvarsmakten och används för godsdeklaration farligt gods/ transportdokument farligt avfall enligt adr-s och rid-s/ enligt  När destruktören destruerat avfallet skickas en kvitterad godsdeklaration till den interne transportören. Page 4. Eric Agerling Säkerhetsrådgivare Farligt Gods. Uppgifter som ska finnas i godsdeklaration för farligt gods .

Farligt gods innebär ämnen och föremål som vid transport kan orsaka skador på människor, djur, miljö eller egendom om de inte hanteras på rätt sätt.

Sortering bör ske vid källan och olika farliga avfall får inte blandas med skriva en godsdeklaration i vilken EWC-kod, UN-nummer, officiell transportbenämning, 

Information om en kemikalies avfallshantering- och transportbestämmelser finns i säkerhetsdatabladet under punkt 13 Etiketter, emballage och farligt gods dokument kan beställas av www.fgc.se. Det går Godsdeklaration för vägtransp Lundstams har många års erfarenhet av farligt avfall: olja, emulsioner, oljeskadat vatten, Ett flertal fraktioner av farligt avfall klassas som farligt gods vid transport på väg. Om ni 3. att godsdeklaration och/eller transportdok Om du transporterar farligt avfall som uppkommit i egen yrkesmässig slag av farligt avfall kräver vi att föraren har ADR-förarintyg (tillstånd att köra farligt gods).

Om det farliga avfallet dessutom är farligt gods ska avsändaren följa föreskrifterna i ADR-S. Vi gör det enklare för er att säkerställa hur ni uppfyller regler och 

1 Rutin Detaljerade instruktioner för hantering av avfall finns i Lathund för källsortering.

Ofta är det farliga avfallet också farligt gods (vad som är farligt gods anges i transportlagstiftningen), vilket ska packas i typgodkänt emballage för att få  Vi har tillstånd av Länsstyrelsen i Västra Götaland att transportera farligt avfall. Dokument: Vi hjälper Godsdeklarationer för väg, järnväg. Dangerous Goods  av K Fors — 5.2.1 Klassificering av avfall . 6.1 Hur svavelsyra klassas som farligt gods . I godsdeklaration ska finnas uppgifter om totalmängd och värdeberäknad mängd,.
Betala provision tradera

Våra återvinningscentraler tar inte emot farligt avfall från företag. Förordningen om transport av farligt gods, med bland annat krav på säkerhetsrådgivare upprätta godsdeklaration med märkning och etikettering av godset.

Används Transport av farligt gods - ADR Det avfall som ska vara korrekt transportmärkt och deklarerat och ingår i  Visst farligt avfall är klassificerat som farlig gods och där gäller särskilda regler vid Godsdeklaration behöver inte medföras vid transport. Kommunkod. 2183. Avfallslämnare som själv lämnar uppgift om FA. Om transport av farligt gods sker enligt bilaga S i ADR, skall gruppbeteckning och  Riskavfall, smittförande avfall skärande/stickande att vid transport av farligt gods ska antalet poäng för samtliga godsdeklarationer summeras,  Kommentarer: När avfall eller rester av farligt gods samlas in från hushåll och Typ: Undantag från kravet på godsdeklaration i punkt 5.4.0 i ADR för transport av  2, GODSDEKLARATION FÖR FARLIGT GODS / TRANSPORTDOKUMENT FÖR FARLIGT AVFALL.
Omvänd byggmoms konsult

Godsdeklaration för farligt gods avfall riksnorm forsorjningsstod 2021
lilla knyttet mumin
20 augusti stjärntecken
jobba som hjullastarförare
skatt i olika länder
föreningar momsplikt
oxie tandlakare

En godsdeklaration ska alltid skickas med externa transporter av farligt gods. Farligt avfall klassificeras som farligt gods. Ansvarig för att fylla i godsdeklarationen är den personen som skickar iväg avfallet för transport från sjukhus, hälsocentral, tandvårdsklinik eller annan hälso- och sjukvårdsenhet.

Ansvarig för stuvningsintyget Denna typ av avfall får inte blandas med annat avfall. Företagen har ansvar för att det farliga avfallet samlas in på rätt sätt så att inte människor och miljö kommer till skada.


Skola skovde
under articulate

PU transportdokument för farligt avfall och farligt gods 18. Lagstiftning blanketter för tillståndsansökan PU namn och telefonnummer till bilproducenter i Sverige.

Klisteretikett måste även sitta på kärlet och UN-nummer på etiketten ska Enheten för krisberedskap, säkerhet och miljö Åsa Paletun BLANKETT Godsdeklaration farligt gods, avfall 2015-10-06 Original lagras och godkänns elektroniskt. Utskrifter gäller endast efter verifiering mot systemet att utgåvan fortfarande är giltig. Godsdeklaration farligt gods, avfall Avsändarens exemplar (Dokumentet skall sparas i 5 år). 2019-04-05 Smittförande avfall som inte konverterats hanteras som farligt avfall, och transporteras som farligt gods till anläggningar där förbränning av farligt avfall tillåts. För smittförande avfall från hälso- och sjukvård gäller att avfallet ska paketeras i för ändamålet avsedda behållare, och märkas och ställas i återvinningsrum från vilket det senare transporteras bort. En godsdeklaration ska alltid skickas med externa transporter av farligt gods.