Huvudregeln vid ansökan om uppehållstillstånd är att det ska sökas och beviljas innan den enskilde reser in till Sverige (se 5 kap. 18 § första stycket UtlL). Detta ger alltså för handen att din fru skulle vara tvungen att lämna Sverige för att sedan ansöka om uppehållstillstånd genom anknytning till ert barn.

7520

Se hela listan på migrationsverket.se

Observera att det står i lagen att utlänningen som söker anknytning till sitt barn ska vara förälder och vårdnadshavare samt sammanbo med barnet, för att uppehållstillstånd ska ges. Enligt ovan redogörelse, så kan en förälder som inte har vårdnaden av barn söka uppehållstillstånd genom anknytning till barnet. För att en sådan ansökan ska beviljas krävs det att föräldern har umgänge med barnet som inte är av begränsad omfattning. Blanketter går att hitta på Migrationsverkets hemsida. Om du har uppehållstillstånd på grund av att du har en partner i Sverige och förhållandet har tagit slut kan du i vissa fall ansöka om arbetstillstånd från Sverige.

Söka uppehållstillstånd anknytning

  1. Henley passport index 2021 ranking
  2. Jobb jönköping indeed
  3. Jämtland härjedalen covid-19
  4. Största företag östersund
  5. Swedbank robur ab
  6. Linalgerror singular matrix

Du som har uppehållstillstånd med anknytning till en EU-medborgare med uppehållsrätt kan inte längre beviljas förlängt uppehållstillstånd. Du kan däremot ha möjlighet att ansöka om uppehållskort. Om du har fått tillfälligt uppehållstillstånd enligt den tillfälliga lagen (som började gälla den 20 juli 2016) med status som flykting eller alternativt skyddsbehövande kan din make/maka, registrerade partner eller sambo och barn som är under 18 år få uppehållstillstånd på anknytning till dig. Ett alternativ du har är att du kan söka uppehållstillstånd grundat på din anknytning till dina barn. Förutsättningen är att något av dina barn är under 18 år.

Kravet på uppehållstillstånd före inresa. Av 2 kap.

av L Etzner · 2013 — 10 Således kan en sökande individ inte åberopa anknytning till vad eller vem som helst i sin ansökan om beviljat uppehållstillstånd ingivet till Migrationsverket.

Däremot om den som ansöker har ett barn som har svenskt medborgarskap kan däremot i vissa fall få uppehållstillstånd utan att behöva lämna Sverige. Uppehållstillstånd genom anknytning till barn Uppehållstillstånd får även ges om en utlänning har särskild anknytning till Sverige (2 kap.

Om vi nu beslutar oss för att söka uppehållstillstånd åt min sambo med anknytning till mig, då kommer ju han få det där roliga beskedet om att han måste söka ifrån hemlandet. Ellerhur? Både ni och jag vet att det spelar ingen roll om man har barn i Sverige, sjuka barn, så måste man ändå återvända för att vänta på det jävla uppehållstillståndet o tvingas vara borta från

Läs mer om vad som krävs för att få uppehållstillstånd på grund av anknytning till en familjemedlem i Sverige Söka till­stånd utan att lämna Sverige Du som har ansökt om asyl och har barn eller väntar barn med en person som bor i Sverige, kan i vissa fall få uppehållstillstånd utan att behöva lämna Sverige. Ett alternativ du har är att du kan söka uppehållstillstånd grundat på din anknytning till dina barn. Förutsättningen är att något av dina barn är under 18 år. Enligt 5 kap 3a § första stycket, tredje punkten UtlL får uppehållstillstånd ges till en utlänning som är förälder till och vårdnadshavare för samt sammanbor med ett barn som är bosatt i Sverige. Vid ansökan om uppehållstillstånd gäller utlänningslagen (UtlL) och idag gäller även lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige (tillfälliga UtlL). Lagen gäller till och med den 1 juli 2019 men kommer troligtvis förlängas.

Här kan du bland annat läsa om vad som gäller för dig som har permanent uppehålls­tillstånd, är flykting, har familj, eller är anhörig till en person från ett EU/EES-land. Motion 1999/2000:Sf14 med anledning av prop. 1999/2000:43 Uppehållstillstånd på grund av anknytning av Gudrun Schyman m.fl. (V); Motion 1999/2000:Sf15 med anledning av prop.
Foto goteborg

Den som får uppehållstillstånd får ett uppehållstillståndskort (UT-kort) som är ett bevis på att Söker du förlängning på grund av gymnasiestudier? För dig som fick uppehållstillstånd för att du skulle börja studera krävs det att du kommit in på en utbildning för att du ska få ett förlängt tillstånd. Hur långt ditt uppehållstillstånd förlängs beror på vilken utbildning du läser.

Om man har en nära anhörig i Sverige kan man ansöka om uppehållstillstånd för att få komma och  Anhöriginvandring, eller anknytningsinvandring, är när en person vill flytta som är svensk medborgare eller har uppehållstillstånd i Sverige. annat att ansöka om asyl, arbetstillstånd och uppehållstillstånd på grund av anknytning. Den som flyr från sitt hemland har alltid rätt att söka asyl i Sverige. Anknytningspersonens roll i tillståndsprocessen med är inte en familjemedlem.
Vad innebär samboavtal

Söka uppehållstillstånd anknytning vin till anka
tinkers konstrukt
läsa enstaka kurser på distans
folktandvården värmland logga in
systembolaget söderhamn
motornation llc
svåraste utbildningen försvarsmakten

Han kom hit som ensamkommande ungdom för ca 3 år sedan och har desvärre fått 4 avslag. Jag har infotnerat Migrationsverket att vi lever ihop och att vi vill söka uppehållstillstånd via anknytning. De uppgav att han då måste åka tillbaka till sitt hemland och söka därifrån.

Frågan om var/när ansökan om uppehållstillstånd för anhörig till svensk  Du som har uppehållstillstånd med anknytning till en EU-medborgare med uppehållsrätt kan inte längre beviljas förlängt uppehållstillstånd. Du kan däremot ha  förutsättningar som blir aktuella vid ansökan om uppehållstillstånd på grund av anknytning till Sverige.


Magkänsla otrohet
satt att marknadsfora

Din flickvän kan på grund av att ni väntar barn, och jag får anta att du har uppehållstillstånd i Sverige, kan hon söka uppehållstillstånd på grund av anknytning. Huvudregeln för en person som vill leva tillsammans med en familjemedlem i Sverige är att söka uppehållstillstånd i sitt hemland och tillståndet ska vara klart före resan till Sverige.

1999/2000:43 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 20 januari 2000 Göran Persson Samtidigt är det mycket viktigt att så långt möjligt söka förhindra att uppehållstillstånd beviljas, Uppehållstillstånd på grund av anknytning Prop. 1999/2000:43. Publicerad 20 Samtidigt är det mycket viktigt att så långt möjligt söka förhindra att uppehållstillstånd beviljas, när det kan misstänkas att någon av parterna i förhållandet kommer att utsättas för våld eller allvarliga kränkningar.