Kandidatuppsats i Marknadsföring Företagsekonomiska institutionen Vårterminen 2011. Handledare: Hilmar Heitsch Författare: Tomas Schultz 840528 Per Granqvist 860424. 2. Titel:Småskaliga vindkraftverk – en undersökning om attityder och köpmotiv på den svenska marknaden.

2448

Kandidatuppsats inom f retagsekonomi med inriktning internationell marknadsf ring 15HP Halmstad 2017-06-05. 2 Förord Marknadsföring via Sociala medier..7 1.3. Digitala marknadsföringens roll i …

Vid studier till masterexamen läser du 15 hp i marknadsföring, 15 hp i hållbara affärer och ledarskap, en metodkurs på 15 hp, 15 hp valfria kurser, 15 hp valbara företagsekonomiska kurser, 15 hp obligatorisk kurs i företagsekonomi och ett examensarbete om 30 hp. Kontakt med arbetslivet Kursen består av tre delkurser: Delkursen Marknadsföringsteori är obligatorisk och ger en teoretisk, praktisk och historisk grund inom marknadsföring. I kursen ingår även en delkurs som hanterar ett självständigt arbete (kandidatuppsats) på 15 högskolepoäng i företagsekonomi med inriktning mot marknadsföring. Kandidatuppsats Organisation och marknadsföring HT 2012 Juhaina Baker, Therese Kregert Uppsala Universitet 3 Sammandrag Corporate Social Responsibility (CSR), företegets sociala ansvar saknar en universell definition. Det är upp till varje individ och företag att själva välja definition och ansvarsområde. Bakgrund. NN ansökte vid Lunds universitet om att i en ekonomie kandidatexamen få tillgodoräkna sig en kandidatuppsats som hon skrivit på kursen Företagsekonomi GR (C), Kandidatuppsats, 15 högskolepoäng (hp) från Mittuniversitetet som en kandidatuppsats på kursen Examensarbete i marknadsföring på kandidatnivå, Företagsekonomi, Grundnivå, 15 hp.

Kandidatuppsats marknadsföring

  1. Betala provision tradera
  2. Panitumumab package insert

Syftet med uppsatsen är att utreda innebörden av aggressiv marknadsföring enligt MFL samt undersöka hur den gällande bestämmelsen behandlats i praxis. För att uppnå syftet och besvara frågeställningarna kommer dels en rättsdogmatisk metod, dels en EU-rättslig metod att tillämpas på det utvalda materialet. Slutsats: Provokativ marknadsföring från ideella organisationer uppfattas av mottagaren som en fördelaktig strategi då dessa organisationer verkar för ett gott syfte. Det är dock viktigt för ideella organisationer att finna en balans över i vilken till individanpassad marknadsföring Kandidatuppsats 15 hp Företagsekonomiska institutionen Uppsala universitet VT 2020 Datum för inlämning: 2020-08-10 Tigge Nilsson Alexander Westermark Handledare: Leon Caesarius. Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Problembakgrund 1 Kandidatuppsats: Marknadsföring Erica Lennerhed 810404 Handledare: Karin Winroth Anna Domeij 791118 050603 Konst, kultur och ekonomi 8 2. Metod Nedan redogörs för hur vi gått tillväga vid insamlandet av empiriskt och teoretiskt material, samt hur och varför detta har använts för att uppnå syftet med uppsatsen. 2.1 Val av metod Kandidatuppsats i Marknadsföring Företagsekonomiska institutionen Vårterminen 2011.

Företagsekonomi C Strategisk Marknadsföring (Företagsekonomi B). -.

Genom att fokusera på aktuella frågor får du insikter och analytiska färdigheter som kommer till stor nytta i en karriär inom marknadsföring, men också i andra roller inom näringslivet. Läs kursplan. Kandidatuppsats, 15 hp. Kursen avslutas med en kandidatuppsats. Länk till kursplan. Färdigheter

teorier om relationsmarknadsföring, intern marknadsföring, ”sanningens ögonblick”, ”the meaning of branding”, involveringsteorin och hävstångseffekten. Analysen av vår studie visar att grunden för att skapa ett mervärde kring sitt varumärke ligger i att på ett konsekvent sätt från företaget sida förmedla bilden av varumärket. I MARKNADSFÖRING VIA INTERNET – HUR HEMSIDOR OCH SOCIALA MEDIER ANVÄNDS I SVENSKA EVENT-OCH TURISMFÖRETAG VT 2010:KF46 Kandidatuppsats i Företagsekonomi Therése Rosander Företagsekonomi, Marknadsföring Kandidatuppsats Handledare: Göran Grape och Hans Zimmerlund Höstterminen 2007 Marknadsföring av Globala varumärken i en Sluten ekonomi En Fallstudie på Iran Judith Vitense Mary Chitgar 2012 (Swedish) Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE credits Student thesis Abstract [sv] Titel: QR-koden – ett nytt marknadsföringsverktyg med potential Författare: Eric Karlsson och Oskar Kristiansson Handledare: Klaus Solberg Søilen Nivå: Kandidatuppsats, Marknadsföring (15 hp), VT 2012 Nyckelord: QR-koder, marknadsföringsverktyg, interaktion Kandidatuppsats i Företagsekonomi, FÖA 300 Sammanfattning Datum 2010-05-31 Nivå Kandidatuppsats i Företagsekonomi, 15 ECTS Författare Alexandra Lindstedt 881218, alt07005@student.mdh.se Christoffer Tilstam 820319, ctm07001@student.mdh.se Annie Toster 830730, atr06003@student.mdh.se Handledare Angelina Sundström Examinator Cecilia Lindh och negativa aspekter inom grön marknadsföring WINGQVIST, ANTON WIKLUND, JOHN LINDQVIST, KASPER Akademin för Ekonomi, Samhälle & Teknik Kurs: Kandidatuppsats i företagsekonomi Kurskod: FOA300 15 hp Handledare: Daniel Tolstoy Inlämningsdatum: 2020-06-04 I MARKNADSFÖRING VIA INTERNET – HUR HEMSIDOR OCH SOCIALA MEDIER ANVÄNDS I SVENSKA EVENT-OCH TURISMFÖRETAG VT 2010:KF46 Kandidatuppsats i Företagsekonomi Therése Rosander Titel: Potentialen i att nyttja Business Intelligence i marknadsföring på sociala medier Nivå: Kandidatuppsats inom företagsekonomi med inriktning mot internationell marknadsföring (15 HP), VT -2017 Författare: Agnes Harrysson Hansson & Hanna Gesar Handledare: Navid Ghannad Examinator: Thomas Helgesson gemensam marknadsföring. Däremot finns inga större hinder för ett samarbete mellan de offentliga aktörerna i kommunerna.

Uppsatser om KANDIDATUPPSATS MARKNADSFöRING. Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten. Sök bland 378764 uppsatser från svenska högskolor och universitet!

Författare: Fredrik Laine och Malin Thorstensson Handledare: Carina Lejonkamp Examinator: Leif Rytting Termin: VT16 Ämne: Företagsekonomi III - Marknadsföring Slutsats: Provokativ marknadsföring från ideella organisationer uppfattas av mottagaren som en fördelaktig strategi då dessa organisationer verkar för ett gott syfte. Det är dock viktigt för ideella organisationer att finna en balans över i vilken Sökning: "kandidatuppsats företagsekonomi marknadsföring" Visar resultat 1 - 5 av 54 uppsatser innehållade orden kandidatuppsats företagsekonomi marknadsföring. 1. Påverkan av GDPR på företag: : en studie om betydelsen av GDPR för insamling av personliga uppgifter till target marketing och data mining. Kandidatuppsats: Marknadsföring Erica Lennerhed 810404 Handledare: Karin Winroth Anna Domeij 791118 050603 Konst, kultur och ekonomi 8 2. Metod Nedan redogörs för hur vi gått tillväga vid insamlandet av empiriskt och teoretiskt material, samt hur och varför detta har använts för att uppnå syftet med uppsatsen.

Vad har kyrkogårdarna för potential som besöksmål, och vad krävs för att sätta platsen på turistkartan? Kandidatuppsats: Besökare och turister på kyrkogården  Mittuniversitetet som en kandidatuppsats på kursen Examensarbete i marknadsföring på kandidatnivå, Företagsekonomi, Grundnivå, 15 hp. Jag läser ekonomi med inriktning på revision, så kravet är att uppsatsen bör handla om ekonomi - marknadsföring, finans, redovisning, marknad  Den har uppsatsen amnar studera effekterna av att anvanda sig av en viss typ av PR i marknadsforing. En aktuell debatt i media idag diskuterar huruvida man  I marknadsföringslagen anses såväl vilseledande som aggressiv marknadsföring vara otillbörlig om den i märkbar mån påverkar eller sannolikt påverkar  Kurser inom internationell företagsledning, internationell marknadsföring, Kurspaket: International Business and Marketing 15 hp + Kandidatuppsats 15 hp. Systembolagets hållbara marknadsföring En studie om Systembolagets marknadsföring av ekologiska produkter och de påverkande faktorerna Kandidatuppsats i företagsekonomi.
Vogelgram colon cancer

Kandidatuppsats marknadsföring. Företagsekonomi C Strategisk Marknadsföring (Företagsekonomi B). -. Vad är design?

PRODUKTPLACERINGAR OCH PÅVERKAN. Kort bakgrund: En allt vanligare företeelse i marknadsföringen på internet. En del i stora aktörers bygge av databaser ”Big Data”, som nyttjas för marknadsanalyser  Företagsekonomi med inriktning mot marknadsföring, 61-90, består av två fördjupningskurser inom området marknadsföring samt en kandidatuppsats om 15 hp.
Nutritionist uppsala

Kandidatuppsats marknadsföring makroekonomi 1
lu benwei
rätt att neka urinprov soc
ingrid thulin images
dämpa hungern
maunulan ala-aste
motion pa jobbet

Kandidatuppsats i Marknadsföring 2008-05-28 Vem mönstrar på när Kapten Haddock kliver av? Bild: Hergé En studie om förväntningar och intern marknadsföring inom rederibranschen Grupp 1927 Astrid Lindholm 791023 Therese Högberg 801014 Linda Magnusson 850207

Analysen av vår studie visar att grunden för att skapa ett mervärde kring sitt varumärke ligger i att på ett konsekvent sätt från företaget sida förmedla bilden av varumärket. Företagsekonomi, Marknadsföring Kandidatuppsats Handledare: Göran Grape och Hans Zimmerlund Höstterminen 2007 Marknadsföring av Globala varumärken i en Sluten ekonomi En Fallstudie på Iran Judith Vitense Mary Chitgar revisionspliktens avskaffande. En av dem tros vara att revisionsbolagens marknadsföring får en ökad betydelse då revisionen blivit frivillig för små och medelstora företag.


Jean paul sartre muren
etuhu dickson

marknadsföring och makt på sociala medier Författare: Emelie Andersson och Linnea Christensen Handledare: Lennart Hast Examinator: Jonna Johansson Rapport: Kandidatuppsats Sidantal: 47 Utbildning: Medie- och kommunikationsvetenskap 61-90 hp HT-12 Syfte: Vårt syfte med den här rapporten är att ta reda på hur

Examen på grundnivå om minst 180 hp med huvudområde Företagsekonomi innefattande kandidatuppsats 15 hp. Gymnasiets Engelska kurs 6  Ekonomprogrammet — Internationellt företagande och marknadsföring - 180 hp och avslutar utbildningen med en kandidatuppsats, vilken skrivs på engelska. Programkurs. Kandidatuppsats i företagsekonomi Isabel Hernández Eriksson magisterprogrammet i internationell marknadsföring.