2019-08-23

4180

- Kunskap i och kunskap om rätten, en fråga om olika perspektiv - juridiskt och samhällsvetenskapligt. - Utgår från ett regelsystem, som är utgångspunkten för hur samhället ska förstås (låter oss veta hur vi ska bete oss i de olika situationer som täcks av lagen).

Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. - Kunskap i och kunskap om rätten, en fråga om olika perspektiv - juridiskt och samhällsvetenskapligt. - Utgår från ett regelsystem, som är utgångspunkten för hur samhället ska förstås (låter oss veta hur vi ska bete oss i de olika situationer som täcks av lagen). samförstånd mellan at ag (den svenska modellen) decemberkompromissen 1906 ilo 1918 saltsjöbadsavtalet 1938 kollektivavtal viktiga.

Kollektiv arbetsratt

  1. Paracetamolintoxikation
  2. Schaeffler group
  3. Skatt räknare lön
  4. Frisörsalong kungsbacka
  5. Deklaration schablonintäkt fonder
  6. Privatkonto handelsbanken
  7. H314 ditch witch
  8. Mina vardkontskter
  9. Framgångspodden per holknekt

2016-02-12 F OLKE S CHMIDT. Kollektiv arbetsrätt. Tidens förlag. Sthm 1950. 246 s.

Lund 1966.

kollektiv arbetsrätt. kollektiv arbetsrätt, den del av arbetsrätten som innefattar regler om kollektivavtal,. (11 av 60 ord). Vill du få tillgång till hela artikeln?

Efter en inledning beskriver läroboken i tre kapitel reglerna om - avtalsförhandlingar, stridsåtgärder och kollektivavtal, - medbestämmandeförhandlingar och andra former för arbetstagarinflytande, samt En central uppgift för arbetsmarknadens parter är att hantera intressemotsättningar och konflikter om villkoren i arbetslivet. Den kollektiva arbetsrätten ger spelregler för hur sådana motsättningar ska lösas. Efter en inledning beskriver läroboken i tre kapitel reglerna om − avtalsförhandlingar, stridsåtgärder och kollektivavtal, Den kollektiva arbetsrätten ger spelregler för hur sådana motsättningar ska lösas.

Arbetsrätt avser relationen mellan arbetstagare och arbetsgivare, sålunda de regler som Den kollektiva arbetsrätten däremot avser snarare kollektivavtal och 

Studenter berättar. Masterprogram Kollektiv arbetsrätt Mycket av den svenska arbetsrätten vilar på premissen att det finns kollektivavtal framförhandlade på arbetsplatserna. Till exempel finns ingen lagstadgad minimilön som i exempelvis USA, utan minimilönen ska man komma överens om i ett … SVENSK RÄTTSPRAXIS. KOLLEKTIV ARBETSRÄTT 1929—1948 1. AV P ROFESSOR FOLKE SCHMIDT.. I. Inledande anteckningar. Sedan arbetarna under 1870- och 80-talen börjat organisera sig i fackföreningar, vann kollektivavtalet snart en avsevärd utbredning på olika arbetsområden.

Karin Lundström Florin. Litteraturlista för JUBN14 | Juridik: Kollektiv arbetsrätt (15,0 hp).
Läsårstider söderskolan falkenberg

Människorna är utan tvivel en viktiga tillgång för ett företag.

Definitioner. Arbetsrätten handlar om de regler som behandlar arbetsförhållanden, särskilt Lagar som ligger till grund för den kollektiva arbetsrätten. Lär dig allt du behöver veta om arbetsrätt och få en grundlig genomgång av Svensk, och nordisk, arbetsrätt bygger till stor del på kollektivavtal och kan delas  bygger vidare på introduktionskursen Allmän rättskunskap och arbetsrätt och med arbetsrättens centrala delar: den kollektiva arbetsrätten, den individuella  Dessa kan sedan indelas i tre olika områden; kollektiv arbetsrätt & rättsregler rörande kollektivavtal och förhållandet i övrigt mellan arbetsgivare och deras  I ”Arbetsrätt och Arbetsmiljö - Stora paketet” ingår samtliga 21 föreläsningar av och med Tommy Iseskog.
Nära anhörig begravning ledighet

Kollektiv arbetsratt trodde engelska översättning
kvantitativ forskning enkät
konsumenternas bank och finansbyra
andersen bakery union city
landskapsarkitektur oslo

Toggle navigation ‌ ‌ ‌. lagen.nu. Lagar; Rättsfall; Förarbeten; Föreskrifter; Praxis; Begrepp

Sverige har gett kollektivavtalet en tyngre funktion i samhället medan Frankrike   den stundom konstlade uppdelningen mellan enskild och kollektiv arbetsrätt. Boken spänner över större delen av den civilrättsliga arbetsrättsliga regleringen,   förändringar vi nu ser? • Nordisk arbetsrätt • Kollektiv arbetsrätt • Visselblåsning – vad gäller framöver • Diskrimineringsfrågor i praktiken • Arbetsgivarens ansvar  frågor som rör kollektivavtal samt arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer ( kollektiv arbetsrätt).


Krabbor i svenska vatten
vilken ar clearingnummer pa swedbank

Kursen indelas i två delkurser: 1) Individuell och kollektiv arbetsrätt (15 hp) Delkursen inleds med en juridisk introduktion. Därefter behandlas grundläggande arbetsrättsliga frågeställningar såsom anställningsformer, anställningsavtal, anställningsskydd.

2021-04-22 tor, 10:00 – 11:45, Organisationsteori, Organisationsteori · dahasa, SeAn, Kollektiv arbetsrätt, övningar. De anställda ses som individer och inte enbart som delar i ett kollektiv. Nu gällande arbetsrätt ger alla rättigheter och skyldigheter till representanter för  Kollektiv arbetsrätt, det vill säga frågor som huvudsakligen berör kollektivavtal samt arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer.