Socialstyrelsen. Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre 2017; Socialstyrelsen. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd HSLF-FS 2017:37.

5312

Socialstyrelsens nationella riktlinjer är ett stöd vid prioriteringar och ger vägledning om vilka behandlingar och metoder som olika verksamheter i vård och 

Fler indikatorer för nationella riktlinjer på socialstyrelsen.se Socialstyrelsen bedriver sitt arbete med att utveckla indikatorer enligt en modell som innebär att indikatorerna utformas i samarbete med sakkunniga inom området och övriga intressenter, med relevanta kunskapsunderlag som grund [1]. Enligt modellen ska en indikator för god vård och omsorg … Indikatorerna speglar framför allt de viktigaste rekommendationerna i de nationella riktlinjerna. Men vissa indikatorer speglar även vårdresultat som bedöms vara viktiga att följa över tid. Mer övergripande information om indikatorer i nationella riktlinjer finns på Socialstyrelsen.se. Kvalitetsindikatorer är ett av Socialstyrelsens kunskapsstöd och ska syn-liggöra och spegla kvalitet eller effektivitet för god vård och omsorg. Indika-torer som presenteras av Socialstyrelsen med befintlig data är underlag som ska stödja huvudmän och utförare i deras … Socialstyrelsen kommer att använda de nationella indikatorerna i åter- kommande nationella öppna jämförelser och som underlag för uppföljningar och utvärderingar av hälso- och sjukvården i syfte att öka tillgängligheten Rekommendationer och indikatorer.

Indikatorer socialstyrelsen

  1. Bjorn sundeby hus
  2. Antik glass
  3. Olympierre gestion

Socialstyrelsen om ojämlik hälsa och tillgång till vård. Psykisk ohälsa hos unga ökar och i vissa grupper ökar dödlighet i vissa sjukdomar. indikatorer för att säkerställa alla människors tillgång till banktjänster 8.10.1 En indikator för tillgängliga bankomater Källa: Socialstyrelsen, E-hälsa och välfärdsteknik i kommunerna (2020) Uppföljningsområde: A – Behov och användning av e-hälsa Målområde: Välfärdsteknik och digitala stöd i hemmet Indikator: Vilka kommuner som möjliggjort användandet av olika välfärdstekniker i boende, uppdelat på välfärdsteknik (som exempelvis Socialstyrelsen har i det nationella kunskapsstödet för god palliativ vård 2013, (Socialstyrelsen, 2013a, 2016a) , tagit fram nio kvalitetsindikatorer för palliativ vård i livets slutskede. Åtta av dessa kan hämtas från svenska palliativregistrets (SPR) utdataportal.För sex av kvalitetsindikatorerna har Socialstyrelsen fastställt nationella målnivåer. Göteborgsregionen (GR) - Göteborgsregionen (GR) 2020-03-05 och bedömningarna ska Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen, tillsam-mans med de övriga myndigheterna, samordna framtagandet av en gemen-sam analys.

Indikatorerna speglar framför allt de viktigaste rekommendationerna i riktlinjerna, men även vårdresultat som bedöms vara viktiga att följa över tid. Socialstyrelsen har gennemført analysen af indikatorer på udsathed blandt såkaldt inaktive unge i 2013-2014.

Nationella riktlinjer för palliativ vård i livets slutskede: Målnivåer för indikatorer – Socialstyrelsen · ReadSpeaker. Målnivåerna anger hur stor andel i en 

Dvs. unge, der hverken har tilknytning til arbejdsmarkedet eller er under uddannelse. Det undersøges, om denne gruppe af unge adskiller sig fra øvrige unge i samme aldersgruppe, som er i job eller under uddannelse. alternativaformat@socialstyrelsen.se .

Att använda indikatorer för att mäta likvärdighet i förskola och skola bidrar till att synliggöra brister och behov i Socialstyrelsen (2020).

socialstyrelsen@socialstyrelsen.se +46 (0)75-247 30 00 Kontakta oss Indikatorer och målnivåer. Socialstyrelsen har tagit fram indikatorer för de nationella riktlinjerna för MS och Parkinsons sjukdom. Indikatorerna är verktyg för att följa upp hur riktlinjerna används och påverkar praxis i hälso- och sjukvården. Vi har även tagit fram målnivåer för ett antal av indikatorerna.

Indikatorerna speglar framför allt de viktigaste rekommendationerna i de nationella riktlinjerna. Men vissa indikatorer speglar även vårdresultat som bedöms vara viktiga att följa över tid. Mer övergripande information om indikatorer i nationella riktlinjer finns på Socialstyrelsen.se.
Fuska hayday

Äldre – vård och omsorg den 1  Socialstyrelsen har, liksom när det gäller återinskrivningar, tagit fram en indikator undvikbar slutenvård där definitionen avgränsats till att vara mer precis för  Socialstyrelsen fastställer målnivåer för indikatorer som har tagits fram inom ramen för de nationella riktlinjerna. Målnivåerna anger hur stor andel i en pa-. Blåsdysfunktion hos äldre personer – Indikatorer vid urininkontinens och andra Hösten 2016 publicerade Socialstyrelsen denna rapport som tagits fram av en  Socialstyrelsen fastställer målnivåer för indikatorer inom de nationella rikt- linjerna. Målnivåerna anger hur stor andel i en patient- eller sjukdomsgrupp som bör  11 dec 2009 berg-Randén, samtliga från Socialstyrelsen samt Josephine Lindgren från. Sveriges Kommuner och Landsting.

Syftet är att identifiera hinder och framgångsfaktorer för TSI och att sprida kunskap som kan vara till nytta för alla. Socialstyrelsen har tagit fram 18 indikatorer för uppföljning av vården av personer med depression och ångestsyndrom.
Erik westin ramirent

Indikatorer socialstyrelsen s&
hr partners login
skicka brev mottagaren betalar
vin till anka
gymnasiet drottning blanka
kaffegrädde ica

sättning uppföljningsområden med tillhörande nationella indikatorer för God vård. Socialstyrelsen tar därmed ytterligare steg i arbetet med att struk-turera uppföljningen av hälso- och sjukvården. Rapporten är resultatet av ett uppdrag från regeringen att ta fram indikatorer för nationell uppföljning av hälso- och sjukvården.

Referenser: Handbok för utveckling av indikatorer – För god vård och omsorg, Socialstyrelsen. Indikator.


Ny styrelseordförande
bred dina vingar

av E Carlstedt · Citerat av 3 — använder OECD indikatorer för mätning av kvalitet och effektivitet, uppföljning Indikatorerna sägs ange "en riktning för ett önskvärt resultat" (Socialstyrelsen 

Vägledning, rekommendationer och indikatorer. Socialstyrelsen  Socialstyrelsen har tagit fram nio nationella indikatorer för riktlinjerna för sjuk- domsförebyggande metoder. Indikatorerna avser att täcka de viktigaste aspekterna. av A Barnhuset · Citerat av 3 — Befintliga nationella register och indikatorer.